Ενημερωση

Εδώ μπορείτε να αντλείτε χρήσιμες πληροφορίες από άρθρα γενικού ενδιαφέροντος σχετικά με την υγεία των ματιών σας, που δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Δρ. Κωνσταντίνος Καραμπάτσας.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΧΑΛΑΡΗ ΤΗΝ ΓΡΑΒΑΤΑ ΣΑΣ …

/
Βασικά στοιχεία της ένδυσης στον…

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

/
Αντιμετωπίζετε ξηροφθαλμία, ερυθρότητα…

ΠΩΣ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

/
Στην ιστοσελίδα μας www.karabatsas.gr, πάντα…